BORBÁNDI GYULA SZAKÉRTŐK

Szeredi Pál szakmai önéletrajza

Az 1980-as évektől foglalkozom kutatótörténészként a magyar népi mozgalom történetével. Kovács Imre parasztpárti politikus, az Új Látóhatár című emigráns folyóirat, valamint a Petőfi Párt és a parasztpárti emigráció tartozik vizsgálódásaim körébe.

1989-ben szerkesztésemben jelent meg az Új Látóhatár első magyarországi válogatása, melyet a Püski Kiadó jelentetett meg. A Püski Kiadó magyarországi visszatérésének öt éven át lehettem aktív közreműködője. 1989 őszén kurátora voltam az Új Látóhatár első negyven évét megrajzoló kiállításnak a Petőfi Irodalmi Múzeumban, illetve, 1991-ben, a Püski Kiadó működését bemutató kiállításnak. Legutóbb tanulmányaim a Hitel és a Magyar Szemle folyóiratokban, a Tiszatáj folyóirat on-line felületén, a Honismeret című kéthavi lapban, illetve a Betekintő című internetes folyóiratban jelentek meg.

Kovács Imre parasztpárti politikus élettörténetével, politikai gondolataival kapcsolatban több tanulmányt publikáltam szakfolyóiratokban. A Lakitelek Alapítvány szervezésében 2013. március 9-én megrendezett Kovács Imre emlékkonferencia főszervezője voltam.

Az elmúlt két esztendőben kiadónk közérdeklődésre számot tartó kiadványok sorozatát jelentette meg.

Kovács Imre születésének 100. évfordulójához kötődően készítettem el életéről készült monográfiámat, mely az emigráció egyik legjelentősebb politikusának, a magyar népi mozgalom kiemelkedő személyiségének életútját kíséri végig, dokumentumokkal alátámasztva értékeli közéleti szerepét.

Két kötetben sikeresen feldolgoztam a népi mozgalom történetét. Az első monográfiában a nemzeti Parasztpárt 1939 és 1960 közötti működését mutattam be, elemeztem politikai szerepét. A második kötetben a népi erők ellenállói szerepét kísértem végig 1956 és 1987 között. Mindkét kötet – azon túlmenően, hogy számtalan forrásértékű adatot szolgáltat – alapvető oktatási anyag az egyetemek történelmi oktatásában, elismerés övezi történész berkekben.

Kiemelt figyelmet fordítottam, s a kiadónk is ennek szolgálatába állította lehetőségei nagy részét, hogy az Új Látóhatár című Münchenben 40 éven keresztül megjelent emigráns folyóirat teljes anyagát a nagy nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tegyük. 2013 őszén Borbándi Gyula születésnapjának tiszteletére elindítottuk a szerkesztésemben megjelent ujlatohatar.com elnevezésű web-oldalt, ahol a folyóirat mindegyik száma megtalálható. Az azóta eltelt két évben sikerült a folyóirat történetét feldolgozó monográfia első részét is elkészíteni, a honlapon ingyenesen elkérhetővé tenni, illetve a web-felületet az 1945 utáni magyar emigráció történetének legátfogóbb internetes felületévé formázni. Jelenleg folyik a web-lap felületén Szabó Zoltán, Kovács Imre és Borbándi Gyula virtuális emlékszobájának kialakítása, mellyel e három jelentős közszereplő életét és munkásságát tudjuk bemutatni az oldalon.

További három kötet is megjelent tőlem az elmúlt két évben, mely a magyar népi emigráció történetét dolgozza fel, immár 1956-ig. Ezekben is számtalan eddig ismeretlen dokumentum, forrásanyag jelent meg, külön jelentőségét pedig az adja, hogy a közszereplők bővített életrajzát is közlöm, ezáltal megkönnyítve az eligazodást az itthon még egyelőre kevésbé ismert emigráns politikusok, írók, szerkesztők életrajzában.

Külön megtiszteltetés volt számomra, hogy Borbándi Gyula irodalomtörténész elhunytához kötődően megszerkeszthettem, s kiadónk megjelentethette a legendás szerkesztőre emlékező kötetet, melyben tisztelői, ismerősei, pályatársai emlékeztek az Új Látóhatár felelős szerkesztőjére. A kötet nemcsak ismeretanyagával, hanem a kor felidézésével is kuriózumnak bizonyult, jelzi ezt az is, hogy megjelenésekor teljesen elfogyott a kinyomtatott mennyiség.

2015 tavaszán jelent meg a Nemzetépítő demokratikus ellenállás a Kádár-korban, 1956-1987 című monográfiám, melyben a népi mozgalom történetét dolgoztam fel az 1956-os felkelés és az első lakiteleki találkozó közötti időszakban.

2015 őszén jelent meg a népi emigráció és az Új Látóhatár történetét feldolgozó monográfiám harmadik kötete, s a Magyar Művészeti Akadémia segítségével az Új Látóhatár folyóiratban megjelent költemények, irodalmi alkotások antológiájának elektronikus könyvformában történt kiadása a www.ujlatohatar.com felületen. 2016 őszén ezt a sorozatot folytattuk az Új Látóhatárban megjelent kritikák gyűjteményes antológiájának megjelentetésével.

2016 tavaszán került kiadásra a népi mozgalom Kádár-kori történetét felidéző munkám, dokumentumkötete, melyben a korszak tényeken alapuló látleletét mutatjuk be.

2016-ban készítettük el Püski Sándornak a népi írók kiadójának politikai életrajzát.