CZIGÁNY LÓRÁNT KAPCSOLATA AZ ÚJ LÁTÓHATÁRRAL

Czigány Lóránt irodalomtörténész, a „magyar irodalom krónikása” tíz évvel ezelőtt hunyt el. Kötetünkben emléke és munkássága előtt tisztelgünk a méltatlanul feledésre ítélt folyóirat, a Münchenben megjelent Új Látóhatár című emigráns kiadvány oldalain megjelent írásainak közlésével.

Czigány Lóránt és az Új Látóhatár kapcsolata három évtizedes alkotói együttműködés, melynek során számos írása látott nyomdafestéket a folyóiratban. Kritikái, könyvismertetései nem csak az emigráns, hanem a szülőföldön megjelent könyvek bemutatására is kitértek, így speciális rálátást engednek arra, miként vélekedett a külföldre szakadt magyar értelmiség az irodalom hazai terméséről.

Czigány Lórántnak a magyar nyelvről, annak változásáról, értelmezéséről szóló tanulmányai méltán tarthatnak igényt ma is az ezen szakterülettel foglalkozók érdeklődésére. Pontos és sokszínű leírásai, okfejtései láttatni engedik egy elemző elme gondolatvilágát, gondosan és igényesen fogalmazott mondatai pedig a külföldön élő magyar írónak anyanyelve iránti felelősségét és szeretetét.

Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy Czigány Lóránt nem csak írásaival jelentkezett az Új Látóhatár alkotói műhelyében. 1975-ben és 1987-ben összeállította az 1950-ben elindult Látóhatárban, majd névváltoztatás után, Új Látóhatárban megjelent írások repertóriumát, nélkülözhetetlen forrást szolgáltatva a későbbi korok irodalomkutatói számára.

Kötetünk az ujlatohatar.com web-oldalon kerül közlésre, ahol az előbb említett repertóriumokat és a folyóirat minden példányát elolvashatják. Tisztelettel adózunk az 1945 utáni magyar emigráció alkotói és krónikásuk, Czigány Lóránt emléke előtt. 

A Czigány Lóránt kapcsolata az Új Látóhatárral program megvalósítását 2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.