A MAGYAR EMIGRÁCIÓ KRÓNIKÁJA

A MAGYAR EMIGRÁCIÓ KRÓNIKÁJA I.–II.
A Látóhatár-Új Látóhatár című folyóiratban megjelent levelek, hírek, közlemények

Kiadónk újabb válogatása – amely a Látóhatár-Új Látóhatár című, Münchenben megjelent folyóirat írásainak gyűjteményes bemutatását vállalta –, az emigráció rendezvényeiről szóló híreknek, a szerkesztőséghez írott leveleknek, munkatársai életrajzainak és a megjelenő emigrációs kiadványoknak, az egyes rendezvényeken elhangzó előadásoknak a felsorolását tartalmazza.
Megdöbbentő – áttekintve a negyven évfolyam olvasói leveleit –, hogy milyen indulatok és aktív törekvések jellemezték a magyar emigráció tagjait. Kisebb részben politikai, nagyobb részben erkölcsi alapállásukat és a magyarságukat megtartani törekvő emberek hangja szólal meg ezekben a levelekben. Nélkülözhetetlen forrás ugyanakkor ez a rovat azoknak is, akik a magyar történelem eseményei iránt érdeklődnek, hiszen az emigrációba kényszerült közszereplők visszaemlékezéseiből számos olyan részlet válik ismertté, amik a Kádár-korszak hazai történetírásában nem kaphattak publicitást.
Külön felhívjuk a figyelmet a lap Hírek rovatában megjelenő tudósításokra, közleményekre. Ezekből a rövid írásokból szinte összeállítható az emigráció életrajza, számos eseményről, rendezvényről szólnak a tudósítások, kirajzolódik a külföldön élő magyarság közéletének rendkívül színes palettája.
Múlhatatlan érdemeket szerzett a folyóirat a nyugaton megjelenő kiadványok listájának folyamatos közlésével is, hiszen a hazai könyvtárakba is ritkán jutottak el ezek a kötetek, és szinte csak ezekből a híradásokból tudhatunk arról a bőséges könyvtermésről, melyet az emigráns könyvkiadók termeltek az évek során.
Sokat segítenek a mai kutatóknak is azok a kis életrajzok, melyeket a folyóirat szerzőiről közöl a lap. Nagyobbrészt kevéssé ismert közszereplők sorsa rajzolódik ki, olyanoké, akik évtizedeken keresztül próbálták a magyarság ügyét idegen országban képviselni.

A Látóhatár–Új Látóhatár című folyóiratban megjelent olvasói levelezések és az emigrációs rendezvényekről közölt dokumentumok gyűjteményes kötetének megjelentetése az ujlatohatar.com web-felületen szakmai program megvalósítását 2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta

MMAlogoF_1_ketsoros