AZ ÚJ EURÓPA CÍMŰ MÜNCHENBEN MEGJELENT FOLYÓIRAT 1968-AS ÉVFOLYAMA

Kiadónk szándéka szerint az Új Európa folyóirat példányainak felkutatásával és közzétételével fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a magyar emigráció köreiben hányféle felfogás és törekvés fogalmazódott meg, milyen széles körű és impulzív volt az emigráció szellemi közélete. Úgy véljük, hogy az Új Látóhatár értékét és jelentőségét nem csorbítjuk azzal, hogy Borbándi Gyula és Molnár József folyóirata mellett közzétesszük az Új Európa példányait, inkább erősíti egymást a két lap. Ami az Új Látóhatárban nem jelenhetett meg, mert szerkesztői szándéka szerint témájában nem illeszkedett a lap karakterébe, az az Új Európában nyomdafestéket látott. Különösen fontosnak tartjuk az Új Európa példányainak megjelentetését azért is, mert oldalain nyomon követhetőek a világ legfontosabb eseményei, a nemzetközi politika változásai, melyek az Új Látóhatárból értelemszerűen hiányoztak.

Vállalkozásunk első darabjaként az Új Európa 1968-as évfolyamának anyagát jelentetjük meg. Nem véletlenül. Természetesen illendő lett volna a kezdetektől elindulni, de sajnos a folyóirat példányait nehezen tudjuk megszerezni, illetve a lap karakteréhez – azaz a külpolitikai témák feldolgozásának előtérbe helyezése miatt – az 1968-as esztendő tűnt a leginkább jellemzőnek, karakteresnek a folyóirat kezdeti bemutatásában.

Az Új Európa című Münchenben megjelent folyóirat 1968-as évfolyamának közzétételét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.