Szerzői jogi kérdések az Új Látóhatár Digitális Archívumban

Az alábbiakban összefoglaljuk azt a gyakorlatot, amelyet a szerzői jogok illetve általában a copyright kérdésében az Új Látóhatár Digitális Archívum kialakításánál folytatunk.

A szellemi tulajdon védelme az Interneten egyre nagyobb hangsúlyt kap, de még nagy viták folynak vele kapcsolatban, s várhatóan csak évek múlva alakul ki és terjed el valamilyen kompromisszumos megoldás a világon, és remélhetőleg a magánérdekek mellett a nagyközösség érdekeit is szolgálja majd.

A folyóirat digitális megjelentetésében bennünket az az elv vezetett, hogy a Látóhatár-Új Látóhatár című lap tartalmát összegyűjtsük, megőrizzük és eljuttassuk azokhoz az olvasókhoz – mégpedig lehetőleg „demokratikusan”, egyenlő esélyt adva mindenkinek a hozzáféréshez –, akik érdeklődnek iránta.

Az Új Látóhatár Digitális Archívum elsődleges célja a Látóhatár-Új Látóhatár című Münchenben megjelent magyar emigrációs folyóirat bemutatása az Interneten. A honlap használata nyilvános és ingyenes mindenki számára, készítőinek és üzemeltetőinek semmilyen bevétele nincs az online szolgáltatásból. Az Új Látóhatár Digitális Archívum fejlesztői – ismerve a mindenkor érvényes copyright szabályozást – a jogtulajdonosok érdekeinek lehetőség szerinti méltányos figyelembevételével, a szerzői és egyéb jogok teljes tiszteletben tartásával végzik a gyűjtemény bővítését mindenekelőtt a közérdek szolgálatában, a következő alapelvek szerint:

– A kifejezetten a Új Látóhatár Digitális Archívum részére felajánlott dokumentumokon kívül csak a Látóhatár-Új Látóhatár című lapban megjelent írásokat vettük fel a Digitális Archívum állományába, amelynek nyilvánosságra hozataláról maga a szerző döntött.

– Minden dokumentumnál igyekeztünk kideríteni és feltüntetni a szerzők, szerkesztők, fordítók stb. nevét. A lapszámok megjelenési adatait külön is közöljük.

– Lehetőség szerint törekedtünk a művek csonkítatlan, változatlan vagy javított formában való archiválására, megjelentetésére, pusztán kirívó helyesírási hibákat, elütéseket javítottunk az eredeti lapszámokban.

– Honlapunk a felhasználói és szerzői korrektség és bizalom elvén épül fel.  A szerzői jogokról szóló fejezetünkben megjelentetünk egy „copyright nyilatkozatot”, mely előírja a tisztességes használat (fair-use) szabályait, minden jogot és felelősséget továbbra is a dokumentum tulajdonosának hagy meg, és lehetőséget ad arra, hogy az illető szigorúbb vagy enyhébb szabályokat határozzon meg írása terjesztésére és felhasználására. Az Új Látóhatár Digitális Archívum működtetői garantálják, hogy amennyiben bármely jogtulajdonos részéről kifogás merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor a működtetők visszavonják azt a Új Látóhatár Digitális Archívum állományából. Vitás esetben a működtetők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jogtulajdonosokkal megállapodjanak a kérdéses mű szolgáltatási feltételeit illetően.

Az Új Látóhatár Digitális Archívum elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus szövegekkel.

A honlapra feltöltött dokumentumok az Új Látóhatár Digitális Archívum állományából származnak. A szerzői- és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik írása terjesztési és felhasználási jogairól, akkor az ő megkötései a meghatározóak. Ugyancsak a szerző vagy tulajdonos a felelős azért, hogy írása elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői- és egyéb jogait. Az Új Látóhatár Digitális Archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésére vonatkozóan, akkor töröljék azt az Új Látóhatár Digitális Archívum állományából.

Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni.